Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Finansowe wsparcie dla szpitali

kalendarz

data publikacji: 14.03.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Pomorze Zachodnie Szczecin

Decyzję o finansowym wsparciu placówek podjął zarząd województwa zachodniopomorskiego, wnioskowali o to dyrektorzy szpitali. Pieniądze – w sumie niemal 8 mln zł - trafią do 8 szpitali i zostaną przeznaczone na remonty, modernizację infrastruktury oraz zakupy nowych urządzeń.

Szpital Wojewódzki w Szczecinie największą część dotacji przeznaczy na modernizację instalacji oświetleniowych w placówkach przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie, planuje też zakup nowego systemu do oceny zaburzeń rytmu serca. "Zdroje" potrzebują m.in. aparaturę medyczną dla oddziału kardiologii dziecięcej i urologii, a Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne w Szczecinie za otrzymaną dotację kupi bezawaryjny analizator parametrów krytycznych dla oddziału chirurgii onkologicznej.

Dotacje trafiły też do placówek w regionie, m.in. szpitala w Kołobrzegu i Koszalinie.

– Do naszych specjalistycznych szpitali trafiają pacjenci z całego województwa, dlatego chcemy, aby pod względem infrastrukturalnym placówki należały do najnowocześniejszych w regionie. Zależy nam, by chorzy leczeni byli w jak najlepszych warunkach, z wykorzystaniem najlepszego sprzętu. – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest podmiotem tworzącym dla 13 placówek ochrony zdrowia, z czego 7 z nich to specjalistyczne szpitale.

Finansowe wsparcie dla szpitali

kalendarz

data publikacji: 14.03.2023

autor: Kinga Konieczny