Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Zachodniopomorskie Noble przyznane

kalendarz

data publikacji: 20.11.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Pomorze Zachodnie Szczecin

Przyznawane od 2001 r. „Zachodniopomorskie Noble” promują najwybitniejsze osiągnięcia naukowe w ośmiu dyscyplinach: humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i artystycznych. Nagradzane są prace, które powstały w uczelniach zachodniopomorskich, także te zrealizowane za granicą, jeśli ich autorzy pochodzą z naszego regionu. Zgodnie z regulaminem klasyfikacja osiągnięć uwzględnia znaczące przyczynienie się do rozwoju nauki oraz publikacje w najważniejszych czasopismach naukowych, a także wdrożone i/lub sprzedane patenty. Nagrody przyznaje kapituła Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, którą współtworzy m.in. prof. Aleksander Wolszczan.

Laureaci Zachodniopomorskich Nobli 2022 r.:

Nauki humanistycznezespół naukowców pod kier. prof. US Pawła Guta z Instytutu Historii US (skład zespołu: dr hab. Agnieszka Gut, prof. US. Rafał Siemiński, dr Małgorzata Cieśluk, prof. Edward Rymar, mgr Jerzy Grzelak) za naukowe opracowanie wraz z przygotowaniem wstępu i komentarzy historycznych oraz tłumaczenie trzytomowego dzieła Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina" z 1613 roku. Kronika Friedeborna jest jednym z najważniejszych pomników pomorskiej literatury i historiografii.

Nauki podstawoweprof. US Paulina Niedźwiecka-Rystwej z Instytutu Biologii US za badania immunologiczne szczepów wirusów oraz poszukiwania biomarkerów molekularnych w chorobach o etiologii wirusowej i onkologicznej.

Nauki techniczne - dr inż. Paula Ossowicz-Rupniewska z Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT za opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowych modyfikacji leków o zwiększonej przenikalności przez skórę.

Nauki ekonomiczneprof. US Jarosław Wątróbski z Katedry Informatyki w Zarządzaniu, Instytutu Zarządzania US za wyniki badań nad wykorzystaniem metod wielokryterialnych w problemach zrównoważonego rozwoju.

Nauki rolniczeprof. ZUT Arkadiusz Nędzarek z Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT za osiągnięcia badawcze prowadzące do doskonalenia technologii w zakresie bioinżynierii środowiska wodnego i akwakultury.

Nauki medyczneprof. Bogusław Machaliński z Zakładu Patologii Ogólnej, Katedry Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii, Wydziału Medycyny i Stomatologii, PUM za opracowanie metody permanentnego, dotkankowego dostarczania białkowych czynników neuroprotekcyjnych.

Nauki o morzuprof. PM Krzysztof Nozdrzykowski z Katedry Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydziału Mechanicznego, Politechniki Morskiej za innowacyjną metodykę pomiarów dokładności wielkogabarytowych elementów maszyn.

Nauki artystyczneprof. AS Zofia Wollny (pseudonim artystyczny: Zorka Wollny) z Pracowni Działań Interdyscyplinarnych, Katedry Sztuki Mediów i Animacji, Wydziału Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego Akademii Sztuki za działalność artystyczną łączącą muzykę i sztuki plastyczne oraz za działalność akademicką, która wiąże Szczecin jeszcze ściślej z międzynarodowymi ośrodkami kultury w Europie i na świecie, uhonorowaną w 2022 roku nagrodą specjalną Fundacji na rzecz Muzyki i Sztuki w Dreźnie, przyznaną z okazji dziesięciolecia istnienia fundacji.

Nauki artystyczne - dr inż. arch. Arkadiusz Polewka z Katedry Projektowania Architektonicznego, Wydziału Architektury ZUT za uzyskanie pierwszej nagrody na XII Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie oraz za udział w wystawach pokonkursowych, związanych z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Cyfrowej THE ONE.

Zachodniopomorskie Noble przyznane

kalendarz

data publikacji: 20.11.2023

autor: Kinga Konieczny